Tečaj je namenjen otrokom, starim 12 do 15 let. S tečajem želimo udeležencem približati izletništvo, pohodništvo in gorništvo in jim podati osnove planinske šole. Udeleženci bodo spoznavali gore v vseh letnih časih in po različno zahtevnih poteh, teoretične vsebine pa se bodo uvajale na izletih oziroma ob pripravi na pohode.

VSEBINE

 1. Gorski svet Slovenije
 2. Planinska oprema
 3. Gibanje v gorah
 4. Varovanje narave
 5. Nevarnosti v gorah
 6. Orientacija
 7. Prehrana v gorah
 8. Pogled v zgodovino: soška fronta
 9. Bivakiranje in taborjenje

POTEK PROGRAMA: izleti + tabor

Program tečaja se bo izvedel v 8 dneh, razporejenih preko celega leta. Podrobna razporeditev bo narejena po oblikovanju skupine. Bistveno je, da bomo gore spoznavali skozi vse letne čase in da se bo zahtevnost gibanja z učenjem stopnjevala (seveda še vedno popolnoma prilagojeno udeležencem). Skupina udeležencev se bo oblikovala po izvedenem uvodnem srečanju. Med poletnimi počitnicami bodo udeleženci povabljeni na planinski tabor za otroke PD Piran ali planinski tabor za družine zavoda Naše poti. (V obeh primerih je strošek tabora doplačilo.)

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TEČAJA

S tečajem začnemo takrat, ko se zapolni skupina 7 – 11 udeležencev. Priključitev skupini po začetku programa ne bo več mogoča.

CENA TEČAJA: 290€

V ceno je všteta izvedba programa, prevozi na izlete, osnovno zavarovanje, članstvo v planinskem društvu in športna majica.

Tečajniki doplačajo naslednje:

 • vse svoje stroške, ki so povezani s programom (razen prevoza, ki je vštet v ceno),
 • stroške izbranega tabora.

Tečaj se plača v štirih obrokih:

 • prvi obrok (110€) po uvodnem izletu,
 • drugi obrok (60€) po drugem srečanju,
 • tretji obrok (60€) po četrtem srečanju,
 • četrti obrok (60€) po šestem srečanju.

 

PREDPRIJAVA

Prijavite se preko spletne prijavnice. Po prejetih prijavah bomo sklicali uvodno srečanje, nato bomo sprejemali dokončne prijave z vplačili.

Podatki za plačilo: Naše poti, Ulica svobode 71, 6330 Piran; TRR: SI56 2900 0005 0850 167  Pripis: Planinska šola.