IZ PRAKSE ZA PRAKSO – SEZNAM IZLETOV

Pohodništvo je ena izmed vsebin učnega načrta za šport v osnovni šoli. V učnem načrtu so zapisani pedagoški cilji, predstavljeni standardi znanja, podane so osnovne zahteve, izbira krajev pohodov je prepuščena učiteljem samim.

Na tej strani prikazujemo predloge za šolske pohode, ki jih lahko izvedemo iz različnih krajev, izpred različnih osnovnih ali srednjih šol.

V kratkih opisih so predstavljeni cilji izleta (gorniški in pedagoški), pričakovana dolžina hoje, nadmorska višina izhodišča in cilja, višinska razlika po poti, priporočili bomo tudi osnovne vsebine, ki jih lahko na in ob izletu “obravnavamo”. Cilji in vsebine so priporočila, osebno videnje avtorjev, prav tako je osebna ocena “primernost”, koliko starim učencem bi pohod namenili. Seznam izletov se bo skozi čas dopolnjeval – tudi s prispevki pedagoških in planinskih delavcev iz različnih krajev po Sloveniji.

  1. Vrh nad kraško planoto v zaledju Obalnih mest
  2. Istrska vas nad Izolo