Tečaj je namenjen odraslim, ki že imajo vsaj začetne izkušnje s hojo v gore. S tečajem želimo udeležencem podati osnove planinske šole, s čimer bodo povečali svojo pripravljenost za samostojno zahajanje v gore v vseh letnih časih in po različno zahtevnih poteh. Po potrebi in po dogovoru bomo v tečaj vnesli tudi posamezne vsebine metodike vodenja planinske skupine.

Vsebine

  1. Planinska oprema
  2. Gibanje v gorah (na turah)
  3. Nevarnosti v gorah (na turah)
  4. Orientacija (na turah)
  5. Prehrana v gorah (na turah)
  6. Priprava na turo
  7. Bivakiranje in taborjenje (na turah)

 Program tečaja se bo izvedel v 14 dneh razporejenih preko celega leta: 6 petkovih večerov bomo namenili predavanjem, 4 sobote turam, poleg tega si bomo za obisk oddaljenejših gora rezervirali dva vikenda (predvidoma julij in avgust ali september). Spodnja razporeditev se lahko, zaradi različnega termina začetka tečaja, tudi spremeni. Bistveno je, da bomo gore spoznavali skozi vse letne čase in da se bo zahtevnost gibanja z učenjem stopnjevala (seveda še vedno popolnoma prilagojeno udeležencem). Skupina udeležencev se bo oblikovala po izvedenem uvodnem izletu.

A) Prvo srečanje…………..jesen (Oziroma po zbranih predprijavah.)

Kratek in nezahteven izlet (4 ure nezahtevne hoje).

Uvodno srečanje. Spoznavanje. Predstavitev programa. Prijava k programu.

B) Drugo srečanje………………..jesen

Predavanje (petek – predavanje v specializirani trgovini).

Planinska oprema.

C) Tretje srečanje………………zima

Predavanje (petek) in zimska kratka in nezahtevna tura (sobota).

Gibanje v gorah. Nevarnosti v gorah. Orientacija.

Č) Četrto srečanje……………………..pomlad

Predavanje (petek) in letna nezahtevna tura (sobota).

Orientacija. Priprava na turo.

D) Peto srečanje……………………..poletje

Predavanje (sobota) in daljša tura v visokogorje (nedelja) – nočitev v planinski koči.

Gibanje. Nevarnosti. Oprema. Orientacija. Vremenoslovje. Prva pomoč in reševanje.

E) Šesto srečanje…………………..poletje

Predavanje (četrtek) in tura v visokogorje (petek-nedelja) – nočitev v kampu.

Oprema. Priprava na turo. Taborjenje.

F) Sedmo srečanje………………………jesen

Krajša zahtevna planinska pot (popoldan, med tednom).

Gibanje. Oprema. Samovarovanje. Orientacija.

G) Osmo srečanje……………………..jesen

Tura: zavarovana plezalna, Gradiška tura (sobota).

Organizacija in izvedba tečaja

S tečajem začnemo takrat, ko se zapolni skupina 7 – 11 udeležencev. Priključitev skupini po začetku programa ne bo več mogoča.

Cena tečaja

Cena osnovnega tečaja gorništva je 60€ + 30€ za vsako posamezno turo. V ceno je všteta izvedba programa, prevozi na izlete, osnovno zavarovanje in športna majica.

Tečajniki doplačajo naslednje:

  • vse svoje stroške, ki so povezani s programom (razen prevoza, ki je vštet v ceno),
  • stroške bivanja na večdnevnih turah.

PREDPRIJAVA

Prijavite se preko spletne prijavnice. Po prejetih prijavah bomo sklicali uvodno srečanje, nato bomo sprejemali dokončne prijave z vplačili.

Podatki za plačilo: Naše poti, Ulica svobode 71, 6330 Piran; TRR: SI56 2900 0005 0850 167  Pripis: Tečaj gorništva.